Doelen van uw website

Elke website heeft een doel. Heeft uw website geen doel, dan is uw website overbodig….

Dit klinkt wellicht vreemd, maar waarom zou u een een aanzienlijk bedrag uitgeven als dit geen doel heeft? Bovendien is het hebben van concrete doelen voor uw website een belangrijke leidraad waaraan uw keuzes steeds kunt toetsten.

Doelen van uw website in kaart brengen

De eerste stap is het bedenken welk doel uw website heeft. Afhankelijk van de soort website en bedrijf dat uw heeft kunt u uw doelen formuleren.

Een handig hulpmiddel om uw doelen te toetsen is de acroniem SMART

  • Specifiek

Duidelijk, concreet, resultaat beschrijvend, een getal, bedrag, percentage of ander kwantitatief gegeven.

  • Meetbaar

Wat en hoe gaan we we meten?

  • Acceptabel

Door alle betrokken geaccepteerd.

  • Realistisch

Stel je doel(en) haalbaar.

  • Tijdgebonden

Een duidelijke startdatum en einddatum

Vertalen in naar online activiteiten

Wellicht moet u eerst uw doelen opdelen in subdoelen om deze in acties om te kunnen zetten. Ook uzelf de juiste vragen stellen wil helpen om het passende hulpmiddel te vinden. Hoe specifieker, hoe beter.

SMART is een nuttige handige checklist voor doelstellingen maar laat SMART dus geen doel op zich zijn.

Voorbeeld online doelstelling

“Het verhogen van onze huidige aantal bezoekers met 25%, binnen 3 maanden, die gemiddeld minstens 3 pagina’s bezoeken.”

Hoe kunnen wij u helpen?

Heeft u al uw websitedoelen al eens in kaart gebracht? En wilt u deze bespreken of omzetten in concrete acties? WordPressor kan u hierbij van dienst zijn. De mogelijkheden zijn vaak eenvoudiger dan u denkt. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking.